byggnadsplåt nyproduktion
byggnadsplåt renovering
rostfria arbeten
takterrasser
takduk och papp
taksäkerhet
takmålning
tegel och skiffer
radonduk
gröna tak
service och underhåll
takskottning
 
   
  

Kvalitetssäkring och dokumentation.

Vi ingår gärna i nybyggnadsprojekt. Våra resurser tillsammans med inarbetade rutiner för dokumentation, kvalitetssäkring, rapportering och uppföljning gör oss till en uppskattad och pålitlig partner. Vi utför band- och skivtäckningar, garneringsarbeten, fasader med beslag och lister samt plåtkassetter och korrugerad plåt.

 
 

KONTAKTPERSON
Andreas Illerfelt, vid kontakt skicka nedanstående formulär eller ring Mobil: 070-8844100