byggnadsplåt nyproduktion
byggnadsplåt renovering
rostfria arbeten
takterrasser
takduk och papp
taksäkerhet
takmålning
tegel och skiffer
radonduk
gröna tak
service och underhåll
takskottning
 
   
   Grönt är skönt!

Många som väljer sedumtak gör det av estetiska skäl eller på grund av miljömässiga värderingar.

Vi tycker även att det är väldigt vackert. Dessutom isolerar det både mot värme och kyla, syresätter stadsmiljön och kan verka energibesparande.

 
     
Vid förfrågan, använd nedanstående formulär eller ring 08-19 65 01 så kommer du i kontakt med rätt person.