byggnadsplåt nyproduktion
byggnadsplåt renovering
rostfria arbeten
takterrasser
takduk och papp
taksäkerhet
takmålning
tegel och skiffer
radonduk
gröna tak
service och underhåll
takskottning
 
   
  

Faller en, faller många.

Vi tillbringar mycket av vår tid högt uppe på taken och vet vad taksäkerhet innebär. Både i teorin och i praktiken.

Våra medarbetare är utbildade för att projektera och montera taksäkerhetsdetaljer som takbryggor, takfallsstegar, tillträdesstegar och snörasskydd. Vi genomför besiktningar och upprättar förslag på åtgärder i enlighet med gällande lagstiftning.

 
  KONTAKTPERSON
Johan Sandberg, vid kontakt skicka nedanstående formulär eller ring Mobil: 070-9980760