byggnadsplåt nyproduktion
byggnadsplåt renovering
rostfria arbeten
takterrasser
takduk och papp
taksäkerhet
takmålning
tegel och skiffer
radonduk
gröna tak
service och underhåll
takskottning
 
   
  

Låt snön falla. Och sov gott.

Vi kan ta hand om hela din vinterproblematik. Eller delar av den. Våra erfarna team med den senaste utrustningen kan säkert och effektivt lösa is- och snöproblem gällande din fastighet. Du kan välja mellan två avtal.

1. Vi gör allt-avtalet. Då tar vi fullt ansvar för att allt sköts perfekt. Våra mobila enheter gör säkerhetsbedömningar på plats och utifrån dem sätts relevanta åtgärder in, snabbt och effektivt.

2. Du ringer-avtalet. Du gör själv säkerhetsbedömningen och ringer oss när det behövs.

 
  KONTAKTPERSON
Johan Sandberg, vid kontakt skicka nedanstående formulär eller ring Mobil: 070-9980760