Förvärv av Herrängens Plåtslageri och Vantörs Bleck och Plåtslageri

Karlaplans Plåtslageri växer genom ett inkråmsförvärv av Herrängens Plåtslageri och Vantörs Bleck och Plåtslageri. I affären ingår även Herrängens och Vantörs gemensamma bolag E.P.M. Elektra Plåt och Maskin AB. 

Det är med påtaglig stolthet som vi idag kan informera om en mycket positiv nyhet. I vår ständiga strävan att vara Stockholmsområdets mest kompetenta leverantör inom takentreprenader har vi i dag tagit ytterligare ett steg mot att bli ännu bättre. Från och med den 1 mars stärker vi vårt team och vårt erbjudande genom att våra kollegor och grannar Elektra Plåt & Maskin, Vantörs Bleck & Plåtslageri samt Herrängens Plåtslageri blir en del av Karlaplans Plåtslageri.

Herrängen startades år 1992, Vantör år 1993 och EPM år 1996. Bolagen har under många år haft ett tätt samarbete och delar idag kontors- och verkstadslokaler vilka ligger i samma byggnad som vi håller till i. Bolagen erbjuder tjänster inom bland annat byggnadsplåtslageri, tätskiktsarbeten och takmålning. Bolagen har tillsammans 13 heltidsanställda och omsatte preliminärt cirka 30 MSEK under 2021.

Fasadgruppen finansierar förvärvet av samtliga aktier i Herrängen, Vantör och EPM med egen kassa och detta sker i form av en inkråmsöverlåtelse där vi som Fasadgruppens dotterbolag förvärvar hela den rörelse som Herrängen, Vantör och EPM för närvarande bedriver, inklusive kundavtal, arbetsredskap, varumärke samt anställda. 

"Vi har följt utvecklingen i Herrängen och Vantör under många år och varit imponerade av deras kunnande och starka erbjudande. Det känns kul att få välkomna deras erfarna team till oss på Karlaplan där vi ser tydliga möjligheter att fortsätta växa tillsammans”, säger Andreas Illerfelt, vd hos oss på Karlaplans Plåtslageri

”Vi på Herrängen och Vantör har arbetat i nära samarbete i snart 30 år och det känns väldigt spännande att nu ta steget in i ett större sammanhang där samverkan är en del av kulturen. Som grannar med Karlaplans Plåtslageri känns det naturligt att slå ihop våra verksamheter och därigenom skapa synergier och ännu bättre kundvärden”, säger Håkan Sundin, vd för Herrängen och EPM.

”Vi har sedan starten fokuserat på att kombinera hantverkskunnande med en modern verkstad och välanpassad maskinpark och har fått förtroendet att hjälpa många kunder genom åren. Vi ser fram mot att fortsätta leverera tjänster av högsta kvalitet och samtidigt dela med oss av våra erfarenheter och hitta nya samarbeten som en del av Fasadgruppen”, säger Mikael Allinger, vd för Vantör.