Karlbergs slott

Plåtarbete, Renovering

Stockholm

Kromosomen Hagastaden

Gröna tak, Sedumtak

Stockholm

Södertälje sjukhus

Tätskikt, Renovering, Plåtarbete

Stockholm

Sundbybergs kyrka

Grönpatinerad koppar, Omtäckning, Kyrka

Stockholm

Sjöhistoriska muséet

Omtäckning, Koppartak, Nordic Brown

Stockholm

Kv. Sånglärkan 1

Kulturmärkt fastighet, Kopparplåt, Glaserat tegel

Stockholm

Skå kyrka

Omtäckning, Plåtarbete, Målning, Renovering

Stockholm

Kv. Skravelberget

Omtäckning, Kopparskivtäckning, Tätskiktsduk

Stockholm