Radonduk

Radon är en luktlös, radioaktiv och hälsovådlig gas som bland annat finns i marken. Den finns nästan överallt; i marken, luften och vatten. Den är osynlig och luktfri och är en hälsofara.

Gas- och radonskydd för husgrunder

Det är möjligt att radonsäkra hus, skolor och förskolor redan i byggskedet. Det enklaste och mest kostnadseffektiva sättet att slippa radonproblemet i en byggnad är att aldrig släppa in den farliga gasen. Gas- och radonmembran är avsedda att installeras redan under uppförandet av byggnaden. Det är det bästa sättet att stoppa radon och andra markgaser från att tränga upp i överliggande konstruktioner. Genom att bygga in radonspärrar under huset slipper man dyra lösningar i efterhand.

Att membranen svetsas samman innebär att duken kan läggas året runt och även i minusgrader. Tejpade membran kräver minst 0° C för att installeras. KP Plåt kan leverera en radonduk som är testad och godkänd som radontät för klass A av tredje part, SP. 

Jobba hos oss

Hos oss arbetar många människor i olika åldrar, med varierande ursprung, olika arbetsuppgifter och erfarenheter. Vårt arbetsområde sträcker sig över hela Sverige.

Gå till vår karriärsida