Taksäkerhet

Taksäkerhetsanordningar
Taksäkerhet är viktigt för både arbetsgivare, yrkesmän och fastighetsägare. KP Plåt erbjuder statusbesiktningar av tak och taksäkerhet och kan erbjuda åtgärdsförslag som uppfyller dagens krav enligt svenska lagar och regler. Vi monterar taksäkerhet på alla underlag – allt från tätskikt, plåt till tegel.

Det kan handla om allt från glidskydd för stegar, vinds- och takluckor och räcken till snörasskydd. Vi på KP Plåt sätter alltid säkerheten först.