Om oss

Företaget

Vi är en professionell byggföretag med lång erfarenhet inom branschen. Vårt företag grundades med målet att erbjuda högsta kvalitet på arbete inom fasadrenovering och byggnation. Vi strävar efter att leverera kundnöjdhet genom att erbjuda skräddarsydda lösningar och enastående kundservice.

Företagets historia
Karlaplans Plåtslageri AB startades 1965 av Karl Åke Illerfelt. Till en början drevs verksamheten som ett mindre enmansföretag som sedan i långsam takt expanderat. I dag 2023 har företaget drygt 90 anställda och vår omsättning ligger på cirka 200 miljoner. 

Våra kunder ska vara branschens nöjdaste
Vi har länge arbetat med strategin att sätta kunden i fokus. Vi tror att vår prioritering av kvalitet och kundvärden genererar långsiktiga relationer och lojala kunder samt skapar grunden till god lönsamhet.

Vi är ett tjänsteföretag och vår kärnprodukt är ”byggnadsplåtslageri”. Vår ambition är att sälja ”premium” produkter. I plåtslagerisammanhang anser vi att man kan översätta premium till att ”kunden får ett väl utfört arbete som skall vara över medel avseende kvalitet och service”. I kort kan man uttrycka det som att ”kunden ska bli nöjd”.

Verksamheten
Vi arbetar med alla typer av falsad plåt på tak och fasader samt utför service och underhållsarbeten på tak, men har specialiserat oss inom ett antal områden.

  • Takrenoveringsarbeten på innerstadsfastigheter och kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
  • Tätskikt av papp och duk, renovering och nyproduktion
  • Arbeten med sömsvetsad rostfri plåt
  • Totalentreprenader i samband med uppförande av takterrasser
  • Helhetslösningar i form av service och skottningsavtal.

Affärsidé
Karlaplans Plåtslageri AB ska till fastighetsägare, förvaltare och byggbolag erbjuda kvalitativa tjänster inom byggnadsplåtslageri och därtill förenlig verksamhet. Vi ska med en väl anpassad kombination av yrkesskicklighet, tradition, flexibilitet och kundfokus alltid sträva efter att erbjuda våra kunder Stockholms mest kompetenta samarbetspartner.

Mål
Våra kunder ska vara branschens nöjdaste.

Vision
Vårt företag skall erbjuda tjänster som skapar kundlojalitet och ekonomisk stabilitet.

Medarbetare
Vi anser att personalen är vår absolut viktigaste resurs. Vi strävar efter att ha en bredd avseende både ålder och erfarenhet bland personalen. Att ha en bred kompetens som lever vidare i företaget är av yttersta vikt.

Målet är att erfarenhet från personal med lång tid i yrket ska föras vidare till de mindre erfarna och på så sätt skapa förutsättningar för en långsiktigt kunskapsbank och kvalitetssäkring. Vi arbetar för att företagets personal känner trygghet och trivs på vår arbetsplats. Vårt mål är att medarbetarna skall växa med Karlaplans Plåtslageri AB oavsett vad man har för befattning i företaget.

Underentreprenörer
En viktig del i arbetet att erbjuda våra kunder kvalitativa helhetslösningar är att vi har ett väl upparbetat nätverk av underentreprenörer som uppfyller våra och kundernas krav på service och kvalitet. De underentreprenörer vi arbetar med ses av kunderna som en del av vår organisation vilket de på många sätt också är.

Några av de typer av tjänster vi köper in av underleverantörer är:

Ställningsbyggare
Målare
Elektriker
Snickare
Murare
Rörmokare
Konstruktörer
Arkitekter

 

 

Hållbarhet

Inom vårt företag har vi en verksamhet som kan innehålla arbetsmiljörisker. Självklart ska företaget och de anställda följa lagar, föreskrifter och normer som samhället ställer på verksamheten.

Jobba hos oss

Hos oss arbetar många människor i olika åldrar, med varierande ursprung, olika arbetsuppgifter och erfarenheter. Vårt arbetsområde sträcker sig över hela Sverige.