Gröna tak

Många som väljer gröna tak (sedum) gör det av estetiska skäl eller på grund av miljömässiga värderingar. Taket isolerar det både mot värme och kyla, syresätter stadsmiljön och kan verka energibesparande.

Hållbart och funktionellt

Gröna tak har vuxit i popularitet de senaste åren, tack vare hållbarhetstrenden. Sedum är ett växtsläkte inom fetbladsväxter och är i och med det ett samlingsnamn för flera olika sorters växter och örter. Sedumväxterna är mycket bra på att effektivt lagra vatten vilket, gör de klarar av att överleva på taket. Det innebär även att vattenavrinning från taket minskar vilket i vissa fall kan vara önskvärt.

När man ser ett sedumtak är det endast växtligheten som syns. Den är det översta av flera lager i den totala takuppbyggnaden. Gemensamt för alla sedumtak är att det understa lagret är någon form av tätskikt, som ska skydda byggnaden från inträngande fukt. Nästa skikt beror på den specifika byggnadens förutsättningar såsom taklutning, men ett gröna tak har vanligtvis något rotskydd samt ett dränerande lager mellan tätskiktet och själva växtligheten. Sedumtak har minimal vikt och bygghöjd.

Jobba hos oss

Hos oss arbetar många människor i olika åldrar, med varierande ursprung, olika arbetsuppgifter och erfarenheter. Vårt arbetsområde sträcker sig över hela Sverige.

Gå till vår karriärsida