Gröna tak

Många som väljer gröna tak (sedum) gör det av estetiska skäl eller på grund av miljömässiga värderingar. Taket isolerar det både mot värme och kyla, syresätter stadsmiljön och kan verka energibesparande.

Hållbart och funktionellt

Gröna tak har vuxit i popularitet de senaste åren, tack vare hållbarhetstrenden. Sedum är ett växtsläkte inom fetbladsväxter och är i och med det ett samlingsnamn för flera olika sorters växter och örter. Sedumväxterna är mycket bra på att effektivt lagra vatten vilket, gör de klarar av att överleva på taket. Det innebär även att vattenavrinning från taket minskar vilket i vissa fall kan vara önskvärt.

När man ser ett sedumtak är det endast växtligheten som syns. Den är det översta av flera lager i den totala takuppbyggnaden. Gemensamt för alla sedumtak är att det understa lagret är någon form av tätskikt, som ska skydda byggnaden från inträngande fukt. Nästa skikt beror på den specifika byggnadens förutsättningar såsom taklutning, men ett gröna tak har vanligtvis något rotskydd samt ett dränerande lager mellan tätskiktet och själva växtligheten. Sedumtak har minimal vikt och bygghöjd.

Våra tjänster

Plåtarbeten

Vi arbetar med alla typer av falsad plåt på tak och fasader.

Tätskiktsarbeten i Stockholm

Vi har lång erfarenhet av alla förekommande underlag för tätskiksarbeten, både papp och duk, renovering och nyproduktion.

Tätskiktsarbeten i Uppsala

Vi har lång erfarenhet av alla förekommande underlag för tätskiksarbeten, både papp och duk, renovering och nyproduktion.

Service och underhåll

Vi kan erbjuda heltäckande underhållsarbete, rondering, rengöring, tillsyn, besiktning av taksäkerhet, rökluckor, snöskottning. 

Takterrasser

KP Plåt erbjuder helhetslösningen för alla som planerar en takterrass.

Taksäkerhet

Det kan handla om allt från glidskydd för stegar, vinds- och takluckor och räcken till snörasskydd. Vi på KP Plåt sätter alltid säkerheten först.

Rostfria tak

Sömsvetsad rostfri plåt

Takmålning

Takmålning ger ditt tak ett nytt liv och förebygger problem

Tegel, skiffer och betongpannor

När man ska göra om ett tak, behöver man bestämma vilket material och utseende man vill ha. Det är alltid viktigt att väga för- och nackdelar mellan de olika möjligheteterna.

Radonduk

Radon är en luktlös, radioaktiv och hälsovådlig gas som bland annat finns i marken. Den finns nästan överallt; i marken, luften och vatten. Den är osynlig och luktfri och är en hälsofara.

Gröna tak

Många som väljer gröna tak (sedum) gör det av estetiska skäl eller på grund av miljömässiga värderingar. Taket isolerar det både mot värme och kyla, syresätter stadsmiljön och kan verka energibesparande.