Plåtarbeten

Byggnadsplåt nyproduktion
KP Plåt ingår gärna i nybyggnadsprojekt. Våra resurser tillsammans med inarbetade rutiner för dokumentation, kvalitetssäkring, rapportering och uppföljning gör oss till en uppskattad och pålitlig partner. Vi utför band- och skivtäckningar, garneringsarbeten, fasader med beslag och lister samt plåtkassetter och korrugerad plåt.

Byggnadsplåt renovering
Takrenoveringsarbeten på innerstadsfastigheter och kulturhistoriskt värdefulla byggnader har vi stor erfarenhet av. Det är vid renovering av gamla plåttak vår gedigna kompetens framgår som allra tydligast. Här måste man verkligen vara skicklig och erfaren för att kunna leverera bästa resultat.

Helst ansvarar vi för en skräddarsydd totalentreprenad för att säkerställa kvaliteten genom hela produktionen. Naturligtvis åtar vi oss även delar av projekt, allt från underlagsarbeten till själva läggningen av taket. Vi kan även erbjuda tilläggstjänster som puts av fasader och fönsterrenoveringar.