Tegel, skiffer och betongpannor

När man ska göra om ett tak, behöver man bestämma vilket material och utseende man vill ha. Det är alltid viktigt att väga för- och nackdelar mellan de olika möjligheteterna.

Tegel
Tegeltak är charmiga och ger huset en vänlig och lite elegant karaktär. Pannorna görs av ren och naturlig lera som bränns i ugnar. Tegeltak ”andas” och kan släppa ut t ex kondensfukt från undertaket. Tegel är ett vackert naturmaterial som åldras vackert och är i det närmaste outslitlig.

Betongpannor
Betong är billigare än av tegel. Tack vare tillverkningsprocessen kan betongpannor ha mycket varierande form och färg. De är starka, robusta och lättlagda. Många hävdar att betongtak blir för tunga, men håller det för tegel, håller det oftast för betong.

Skiffer
Att lägga ett vackert skiffertak på sitt hus gör man bara en gång. Det finns skiffertak som är över 150 år gamla. Både materialet och hantverksarbetet kostar mer än de flesta typer av tak, men det vackra och hållbara resultatet kan vara värt investeringen. Den svaga länken är spikarna, använd grova syrafasta (rostfria) stålspikar. Den stora kostnaden för skiffertaket är inte materialet utan arbetskostnaden.