Varning för istappar!

I ett vintrigt och vackert Stockholm växer det fler istappar än vi brukar vara vana vid. Exakt vad detta beror på är inte helt klart för oss men det fina vädret är en klar bidragande orsak. Trots många minusgrader smälter snön i solen och sen fryser den till is igen när vattnet rinner ut på takfoten.

I detta radioinslag ger Jonas Englund en bra beskrivning av vad som händer, vad riskerna med istappar och snöras är och vad framförallt fastighetsägarna skall tänka på.