Andreas Illerfelt

Verkställande direktör

Andreas Illerfelt arbetar som VD på Karlaplans Plåtslageri sedan cirka 10 år. Andreas har lång erfarenhet i branschen.

Eva Lundström

Ekonomichef

Adam El Assali

Projektledare

Fredrik Nyström

Projektsamordning och personalansvar