Andreas Illerfelt

Verkställande direktör

Andreas Illerfelt arbetar som VD på Karlaplans Plåtslageri sedan cirka 10 år. Andreas har lång erfarenhet i branschen.

Celia Hevia

Ekonomichef

Fredrik Nyström

HR- och Arbetschef