Adam El Assali

Projektledare

Fredrik Nyström

HR- och Arbetschef

Göran Lundkvist

Verkstad och logistikansvarig

Jari Jurvelin

Projektledare

Jonas Englund

Projektledare

Kim Angeli

Service (projektledare)

Mikael Kindström

Projektledare

Taina Kuusisto

Ekonomiassistent

Kent Berg

Kalkyl

Marcus Jonsson

Projektledare

Christoffer Rosenberg

Service (arbetsledare)