Service och underhåll

Det finns många faktorer som gör att ett tak behöver underhållas och renoveras, det kan vara snö, isbildning, sol och skräp som är orsaker som gör att ditt tak åldras och kan spricka. Vi kan bland annat erbjuda heltäckande underhållsarbete, rondering, rengöring, tillsyn, besiktning av taksäkerhet, rökluckor, snöskottning. 

Skräddarsydda serviceavtal
Genom årlig service och tillsyn slipper du otrevliga överraskningar och oväntade utgifter. Därför rekommenderar vi ett kontinuerligt underhåll av ditt tak, i form av ett serviceavtal, som upptäcker och åtgärdar brister. Där ingår allt från rengöring av tak, takbrunnar och hängrännor till att skapa underlag för det planerade fastighetsunderhållet.

Det blir både billigare i längden och lättare att planera inför de insatser som behöver genomföras på ert tak. Vi lämnar även åtgärdsförslag med upp till 5 års horisont, vilket kan vara bra att ha vid kommande budgetar.

Snöskottning
Vi kan ta hand om hela din vinterproblematik. Eller delar av den. Våra erfarna team med den senaste utrustningen kan säkert och effektivt lösa is- och snöproblem gällande din fastighet. Du kan välja mellan två avtal.

1. Vi gör allt-avtalet. Då tar vi fullt ansvar för att allt sköts perfekt. Våra mobila enheter gör säkerhetsbedömningar på plats och utifrån dem sätts relevanta åtgärder in, snabbt och effektivt.

2. Du ringer-avtalet. Du gör själv säkerhetsbedömningen och ringer oss när det behövs.

Våra tjänster

Plåtarbeten

Vi arbetar med alla typer av falsad plåt på tak och fasader.

Tätskiktsarbeten i Stockholm

Vi har lång erfarenhet av alla förekommande underlag för tätskiksarbeten, både papp och duk, renovering och nyproduktion.

Tätskiktsarbeten i Uppsala

Vi har lång erfarenhet av alla förekommande underlag för tätskiksarbeten, både papp och duk, renovering och nyproduktion.

Service och underhåll

Vi kan erbjuda heltäckande underhållsarbete, rondering, rengöring, tillsyn, besiktning av taksäkerhet, rökluckor, snöskottning. 

Takterrasser

KP Plåt erbjuder helhetslösningen för alla som planerar en takterrass.

Taksäkerhet

Det kan handla om allt från glidskydd för stegar, vinds- och takluckor och räcken till snörasskydd. Vi på KP Plåt sätter alltid säkerheten först.

Rostfria tak

Sömsvetsad rostfri plåt

Takmålning

Takmålning ger ditt tak ett nytt liv och förebygger problem

Tegel, skiffer och betongpannor

När man ska göra om ett tak, behöver man bestämma vilket material och utseende man vill ha. Det är alltid viktigt att väga för- och nackdelar mellan de olika möjligheteterna.

Radonduk

Radon är en luktlös, radioaktiv och hälsovådlig gas som bland annat finns i marken. Den finns nästan överallt; i marken, luften och vatten. Den är osynlig och luktfri och är en hälsofara.

Gröna tak

Många som väljer gröna tak (sedum) gör det av estetiska skäl eller på grund av miljömässiga värderingar. Taket isolerar det både mot värme och kyla, syresätter stadsmiljön och kan verka energibesparande.