SJÖHISTORISKA MUSÉET

Omtäckning, Koppartak, Nordic Brown Stockholm