Publicerad 2020-03-26

Projekt: Sjöhistoriska muséet

Kommun: Stockholm

Uppdragsbeskrivning: Omtäckning koppartak ca 2000 m2.

BeställareStatens Fastighetsverk/Puts & tegel i Örebro AB.

Totalentreprenad: ABT 06, ABT U.

Entreprenadbelopp: ca 5 500 000 kr (etapp 1 & 2)

Slutfört