Publicerad 2020-03-24

Karlsbergs slott

Uppdragsbeskrivning: 

Adress: Karlbergs slottsväg 1

Kommun: Stockholm

Slutfört: 2019-20