Publicerad 2020-03-26

Projekt: Kv. Skravelberget 7 & 9

Kommun: Norrmalm, Stockholm

Uppdragsbeskrivning: Omtäckning ca 2000 kvm tätskiktsduk och kopparskivtäckning.

Beställare

Totalentreprenad: ABT 06

Entreprenadbelopp: 5 000 000 kr

Slutfört: 2010