SÖDERTÄLJE SJUKHUS

Projekt: Södertälje sjukhus

Kommun: Södertälje, Stockholm

Uppdragsbeskrivning: Renovering. Omtäckning av plåt och tätskikt.

Beställare: Locum

Slutfört: 2017