SKÅ KYRKA

Projekt: Skå kyrka, Ekerö.

Kommun: Stockholm

Uppdragsbeskrivning: Omtäckning ca 1000 kvm. Utförande med 0,7 mm förzinkad stålplåt i skivformat. Målningsbehandling med 3 strykningar ”kulturfärg”.

Beställare: Svenska kyrkan, Färingsö Församling.

Generalentreprenad: AB 04

Entreprenadbelopp: 2 000 000 kr

Slutfört: Plåt klart 2009. Målning klart 2012.