KV. SÅNGLÄRKAN 1

Projekt: Kulturmärkt fastighet 

Kommun: Stockholm

UppdragsbeskrivningOmtäckning Kopparplåt och glaserat tegel ca 900 kvm

Beställare: Thule Fastighetsutveckling AB

Generalentreprenad: AB 04

Entreprenadbelopp: 1 500 000 kr

Slutfört: 2011