KARLBERGS SLOTT

Plåtarbete, Renovering Stockholm

KROMOSOMEN HAGASTADEN

Gröna tak, Sedumtak Stockholm

SÖDERTÄLJE SJUKHUS

Tätskikt, Renovering, Plåtarbete Stockholm

SUNDBYBERGS KYRKA

Grönpatinerad koppar, Omtäckning, Kyrka Stockholm

SJÖHISTORISKA MUSÉET

Omtäckning, Koppartak, Nordic Brown Stockholm

KV. SÅNGLÄRKAN 1

Kulturmärkt fastighet, Kopparplåt, Glaserat tegel Stockholm

SKÅ KYRKA

Omtäckning, Plåtarbete, Målning, Renovering Stockholm

KV. SKRAVELBERGET

Omtäckning, Kopparskivtäckning, Tätskiktsduk Stockholm