Kv. Sånglärkan 1

Kulturmärkt fastighet, Kopparplåt, Glaserat tegel

Stockholm