Sjöhistoriska muséet

Omtäckning, Koppartak, Nordic Brown

Stockholm