Sjöhistoriska 2.jpg

Sjöhistoriska muséet

Omtäckning, Koppartak, Nordic Brown

Stockholm