Södertälje sjukhus

Tätskikt, Renovering, Plåtarbete

Stockholm